Znamenitosti

Gradska palača, Bale

Na trgu popločenom kamenom izvan gradskih zidina u 14. je stoljeću sazidana prekrasna lođa ispred gradske palače koja je u 19. stoljeću doživjela veće izmjene. Obnovljena je u neogotičkom stilu s elegantnim trijemom na ulazu. U trijem su uzidani razni grbovi, među kojima i grb Općine Bale - križ bijele boje na crvenom polju.

U gradskoj je palači i danas sjedište općinske administracije. Tu se čuva i Statut kojeg je Mletačka republika odobrila 1477. godine. Statuto del Comun de Valle Bale izričito naziva Castel de Valle, odnosno Comun de Valle. Inače, Mletačka je republika još 16. studenog 1332. godine Balama priznala položaj grada nazvavši ga terra Vallis ili commune de terre Vallis. 

O nama

 
CroVista je portal koji se trudi predstaviti i približiti što više sadržaje koje nudi hrvatski turizam potencijalnim posjetiteljima.

Oglašavajte!

Oglašavajte svoju turističku ponudu na našem portalu CroVista.com


Follow as!

gtag('config', 'UA-66295690-1');